• Polski
  • English
  • Русский

Wpłyń na czyste Mazury!

Kategoria: Events

Już w weekend rusza Rejs Fundacji Nasz Ziemia
banner projektu_1

Wpłyń na czyste Mazury!
Już w weekend rusza Rejs Fundacji Nasza Ziemia

Informacja prasowa: 09.07.2014

Już w najbliższy weekend w Węgorzewie na Mazurach rozpocznie się Pierwszy ekologiczny Rejs pod banderą projektu Fundacji Nasza Ziemia „Wpłyń na czyste Mazury”. Projekt, realizowany we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, jest częścią 21. edycji kampanii Sprzątanie Świata – Polska, która w tym roku przebiega pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!”, trwa przez całe wakacje i dedykowana jest tematyce odpowiedzialnej turystyki.
W sobotę 12 lipca Fundacja będzie prowadziła działania edukacyjne podczas regat 7 Cudów Mazur, a w rejs po Wielkich Jeziorach załoga wyruszy w niedzielę 13 czerwca o godzinie 11:00 z Węgorzewskiej Ekomariny. Swoją obecność na wydarzeniu potwierdził już Burmistrz Węgorzewa, Pan Krzysztof Piwowarczyk.

m

Badanie świadomości ekologicznej

Wspólnie z samorządami mazurskimi, prowadzącymi działania promocyjne w ramach kampanii

7 Cudów Mazur, Fundacja Nasza Ziemia będzie przez cały czas trwania rejsu przeprowadzać eko-sondę na temat świadomości ekologicznej turystów przebywających na Mazurach oraz ich postaw wobec poszanowania i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego regionu. Projekt zakończy się publikacją raportu z działań, we wrześniu przy okazji finału Kampanii Sprzątanie Świata – Polska 2014. Ramowy plan trasy rejsu:

5

6

Główne wydarzenia w czasie Rejsu
W związku z partnerstwem Fundacji Nasza Ziemia z projektem 7 Cudów Mazur, wydarzeniami, w które zaangażuje się Fundacja i załoga rejsu „Wpłyń na czyste Mazury” będą:

12 lipca Węgorzewo, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur – stoisko edukacyjne

13 lipca – wypłynięcie Rejsu pod żaglami projektu z Ekomariny w Węgorzewie

19 lipca Giżycko, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur – stoisko edukacyjne

26 lipca Mikołajki, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur – stoisko edukacyjne

2 sierpnia Ruciane-Nida zakończenie działań wakacyjnych na Mazurach, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur – stoisko edukacyjne
Pod jedną banderą – akcja wolontariacka

Partnerami projektu są samorządy, na których terenie znajdują się porty z legalnymi punktami odbioru ścieków– Ekomariny: Węgorzewo, Giżycko, Pisz, Ruciane – Nida, Mikołajki, Ryn i Mrągowo. W każdym z tych miejsc, w ciągu tych trzech tygodni między 12 lipca a 2 sierpnia, będzie można uzyskać informacje na temat projektu i przyłączyć do działań na rzecz czystszych Mazur. Wystarczy oznakować swoją łódź banderą „Wpłyń na czyste Mazury” i przestrzegać zasad odpowiedzialnej turystyki oraz promować tę ideę wśród innych żeglarzy. Każdy, kto będzie chciał otrzymać niebieską banderę projektu, będzie musiał jednak najpierw podpisać deklarację, w której zobowiąże się, między innymi, do zrzucania ścieków tylko w miejscach do tego przeznaczonych oraz dbania o to, żeby odpady z łodzi trafiały do właściwych pojemników do segregacji. Mapa z rozmieszczeniem ekomarin na Mazurach będzie dodawana do bandery razem z przewodnikiem turystycznym.

Mapa jest także dostępna on-line:

http://naszaziemia.pl/files/mapka_mazur.pdf
Mapa zawiera aktualne informacje na temat wyznaczonych stref ciszy.

Karta ekoturysty

Partnerem mazurskiego projektu jest również Ahoj Czarter – jedna z największych firm czarterujących jachty na Mazurach, z którą Fundacja Nasza Ziemia będzie prowadziła akcję „Pod wspólną banderą”. Wszystkie łodzie firmy Ahoj będą w tym roku pływać pod niebieską banderą „Wpłyń na czyste Mazury”, a dodatkowo każdy kto wypożyczy jacht może wziąć udział w konkursie, który ma motywować żeglarzy czarterujących jachty do zrzutu ścieków w Ekomarinach. Czarterujący otrzymają Kartę ekoturysty, na której będą zbierać potwierdzenia zrzutu ścieków w sposób legalny, a jeśli zbiorą minimum 3 pieczątki będą mogli wziąć udział w konkursie. Szczegóły konkursu na www.naszaziemia.pl i w Ahoj Czarter.
Finał kampanii – Sprzątanie świata – Polska w trzeci weekend września (20-21.09)

Więcej informacji o tegorocznej akcji:

www.sprzatanieswiata-polska.pl www.naszaziemia.pl

www.facebook.com/naszaziemia

Kontakt: Agnieszka Wieczorek, agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl, tel. 500 393 567

Rejs projektu Fundacji Nasza Ziemia Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich to równocześnie happening i akcja promującą zmianę postaw wobec środowiska w czasie wypoczynku. Podczas trwającego trzy tygodnie rejsu przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia i wolontariusze będą prowadzić działania edukacyjne i informacyjne, a także będą angażować turystów do bardziej aktywnego udziału w ochronie środowiska. Wśród żeglarzy dystrybuowane będą mapy-naklejki z lokalizacją miejsc, w których w sposób legalny można dokonać zrzutu ścieków z toalet jachtowych i oddać odpady. Każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać poradnik zawierający informacje o prostych zasadach, którymi należy się kierować podczas wypoczynku, aby ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko.
Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowi-ska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. W Polsce organizowane jest już po raz 21, tym razem pod hasłem „Turysto!Szanuj

Środowisko!. Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji. Cele towarzyszące tegorocznej Akcji, to: propagowanie unikania tworzenia odpadów, selektywna zbiórka, budowanie przekonania o osobistym wpływie na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na wakacjach, na urlopie i promocja turystyki odpowiedzialnej.

Więcej na www.sprzatanieswiata-polska.pl.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Nieprzerwanie od 20 lat realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię Sprzątanie świata, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również – wspólnie z partnerami – całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp. Więcej www.naszaziemia.pl

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku to organizacja pozarządowa, działająca od ponad 20 lat na rzecz środowiska naturalnego Mazur. Inicjuje, koordynuje i wpiera działania proekologiczne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, tworzy warunki organizacyjne i materialne dla realizacji inwestycji proekologicznych, realizuje projekty mające na celu ochronę przyrody, prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną. Została utworzona pod koniec 1990 r. przez kilku samorządowców lokalnych, ówczesnych wojewodów – suwalskiego i olsztyńskiego oraz kilku zapaleńców. Obecnie działa w imieniu i na rzecz 30 gmin mazurskich stanowiących obszar 5400 km2. Chlubą Fundacji jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, utworzona na przełomie lat 1999/2000. Centrum swoje cele realizuje m.in. przez udzielanie pomocy finansowej podmiotom, głównie placówkom oświatowym, z z obszaru działania Centrum, na programy i projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Więcej nawww.jeziora.com.pl

4_1