• Polski
 • English
 • Русский

Maxus Challenge – A new concept for a sailing meeting

 

After we announced that this year the Northman-Cup Regatta is not going to be held, we received numerous e-mails, in which you asked us not to give up on organizing the event that gathers the enthusiast of Maxus ships. Most of people who contacted us appreciated the unique atmosphere created by our friendly community of sailors and the opportunity to try out one’s sailing skills on the decks of Maxus yachts. And so, after long discussions and the analysis of your expectations we decided to organise a meeting targeted at all sailors, who would like to open the season with us and take part in an event like no other. We called it the „Maxus Challenge”

The participants of the event will be able to try out Maxus yachts, which are available in the offer of Ahoj Czarter. We would also like to invite all the owners of Maxus units with their boats.

The goal of the meeting is an effective kick-off of the sailing season in a community, which has competed or is planning to compete on Maxus units. The formula of the event includes lectures on effective sailing with Maxus units and trimming, the secrets of preparing your yacht for the season, adjusting the sales and tackling, as well as friendly gatherings by a campfire, live music at the tavern Keja and – the most important – sailing trainings under the watchful eye of experienced trainers and judges, as well as a race around the lakes Mamry and Święcajty. The meetings will be held by sailors, judges and shipyard employees known from previous Northman-Cup events.

The event will be an opportunity not only to exchange experiences between sailors, but also to try out different Maxus, Nexus and Northman 1200 units.

During the event the yachts of Ahoj Czarter can be rented at very affordable prices.

 

Details

Place and time: 24-26/05/2019, Węgorzewo (ZHP Port and the Keja Tavern).

Formula: regatta training and race on the lakes Mamry and Święcajty, lectures and informal meetings, concerts in the tavern and campfire on Friday and Saturday evening.

Fleet: yachts provided by Ahoj Czarter and the owners of sailing yachts from Maxus with their units.

Costs: entry fee – 60 PLN/person
The price of the entry fee includes a t-shirt with Maxus logo and an ID allowing for participation in the event. The entry fee does not cover catering, but the organiser of the concerts – Keja Port – has granted a special 15% discount for all the items from the menu of the Keja Tavern (food and beverages) for all the participants of the “Maxus Challenge”.

 

Maxus Challenge – General information:
Due to the Maxus Challenge event we decided to prolong the dates and time for collection and return of the charter yachts from Ahoj Czarter fleet. You can collect your units from May 23rd, 2019, 5 PM, and they must be returned by May 26th, 2019, 5 PM (at Węgorzewo harbour) or by 7 PM (at Wilkasy harbour).

Our main goal is to suit the event to your expectations – we encourage you to send us propositions regarding the schedule, both on water and on land. We would like to organise several lectures on various topics regarding effective sailing with Maxus yachts (trimming and preparing the yacht, steering techniques) as well as work together on the technique on water under the supervision of our instructor and the main constructor of Maxus yachts. Our staff is at your disposal, and so we are going to take all suggestions into consideration and adjust the programme to your expectations.

 

EVENT’S FRAMEWORK PLAN

From 23.05.2019 (Thursday)
Collecting yachts at Węgorzewo/Wilkasy harbours

24.05.2019 (Friday)
Sailing techniques training under the supervision of instructiors (Mamry lake)
Consulting and exchange of opinions on the time spent on the water
Concert in Keja tavern/campfire

25.05.2019 (Saturday)
Lecture at Keja tavern
Briefing
Training and/or competition races on Mamry/Święcajty lakes (depending on the weather)
Discussing the errors and exchange of experiences from the race
Lecture at Keja tavern
Evening meeting by the campfire
Concert in Keja tavern

26.05.2019 (Sunday)
Briefing
Competition race on Mamry/Święcajty lakes (depending on the weather)
Meeting at the Keja tavern
Summary of the event
Returning the yachts

 

 

EVENT DESCRIPTION:

24.05.2019 (Friday): our instructors will be on the water at the disposal of all those seeking assistance. On that day training races and sailing technique trainings will be organised on the Mamry lake. In the evening we will discuss our experiences from the time on the water and the effective use of our yachts.  Our staff will gladly answer all your questions. We will wrap up the day with a campfire (if the weather allows it) and a concert at the Keja tavern.

Saturday (25.05.2019): In the morning lectures and crews briefing will be held. The main event of the day will be the training and competition races (depending on the weather the races will be on Mamry or Święcajty lake). During the afternoon lectures we will sum up the day and hold the post-race briefing. The challenges of the training will be rewarded with time by campfire and the sound of shanties concert.

Sunday (26.05.2019): in the morning the crews briefing will be held, after that the crews will set sail to the lake for the competition race on the Mamry lake (also on the Święcajty lake, depending on the weather). About 1 – 2 PM we will return to the ports and end the event.

During the entire “Maxus Challenge” our staff will be at your disposal and will answer all your questions regarding Maxus yachts and sailing on them.

All private Maxus yachts and charter Maxus yachts in the offer of Ahoj Czarter are permitted to take part in the event. (www.ahoj.pl)

Signing up for Maxus Challenge – at the Ahoj Czarter office only (www.ahoj.pl).

 

Fees:

– entry – 60 zl/person (this amount includes a club t-shirt for every participant and a participant’s ID)

– Yacht rent offer by Ahoj Czarter:

Maxus 22 Prestige  – 656 PLN
Maxus 22 Standard  – 624 PLN
Maxus evo 24 Prestige +*  – 832 PLN
Maxus evo 24 Ptrestige + **  – 864 PLN
Maxus evo 24 Prestige **  – 800 PLN
Maxus 26 Prestige + ** – 960 PLN
Maxus 26 Prestige + *   – 928 PLN
Maxus 26 Prestige **   –  912 PLN
Maxus 28 Standard ** – 1 056 PLN
Maxus 33.1 RS Exclusive **   – 2 528 PLN
Maxus 33.1 RS Prestige + ** – 1 824 PLN
Maxus 33.1 RS Prestige **    – 1 696 PLN
Maxus 33.1 RS Standard **  – 1 664 PLN

 

 

Registration and booking of yachts: biuro@ahoj.pl, + 48 602 398 208.

Remember – the event is dedicated for you, so any feedback you may provide is vital for us. If the event meets your expectations, we will consider continuing it next year.

Maxus Challenge

 

Maxus Challenge – nowe oblicze żeglarskich spotkań.

 

Po ogłoszeniu komunikatu o braku tegorocznych Regat Northman-Cup napłynęło do nas wiele e-maili z prośbą o niezaprzestanie organizacji wydarzenia, które skupia miłośników Maxusów.  Dla większości kontaktujących się z nami osób ważna była wyjątkowa atmosfera jaką tworzą zaprzyjaźnieni z nami żeglarze oraz możliwość sprawdzenia swoich żeglarskich umiejętności na pokładach jachtów Maxus. I tak, po licznych konsultacjach oraz analizie Waszych oczekiwań, podjęliśmy decyzję o stworzeniu imprezy skierowanej do wszystkich żeglarzy, którzy wspólnie z nami chcieliby rozpocząć sezon i uczestniczyć w wydarzeniu, jakiego jeszcze nie było.  Nadaliśmy mu nazwę „Maxus Challenge”.

Do udziału w wydarzeniu udostępniamy flotę jachtów Maxus dostępnych w ofercie Ahoj Czarter, jak również zapraszamy armatorów Maxusów ze swoimi jednostkami.

Celem spotkania jest efektywne rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w gronie osób, które miały okazję lub plany rywalizować ze sobą na pokładach jednostek Maxus. Formuła wydarzenia przewiduje zarówno organizację prelekcji dot. efektywnej żeglugi jachtami Maxus oraz trymu jachtu, tajników przygotowania jachtu do sezonu, regulacji żagli i takielunku, jak i spotkania towarzyskie przy ognisku i muzyce na żywo w tawernie Keja, oraz najważniejsze – treningi żeglarskie pod okiem doświadczonych trenerów i sędzi oraz wyścigi na jeziorach Mamry i Święcajty. Spotkania poprowadzą znani już z imprez Northman-Cup żeglarze, sędzia i pracownicy stoczni.

W trakcie wydarzenia możliwa będzie nie tylko wymiana doświadczeń pomiędzy żeglarzami, ale i testy różnych jednostek Maxus oraz Nexus i Northman 1200.

Impreza zorganizowana zostanie w terminie, w którym jachty wyczarterować możecie w Ahoj Czarter w bardzo korzystnych cenach.

 

Główne założenia wydarzenia

Termin i miejsce: 24-26.05.2019r., Węgorzewo (Port ZHP i Tawerna Keja).

Formuła wydarzenia: trening regatowy i wyścigi na j. Mamry i Święcajty, prelekcje i luźne spotkania o tematyce żeglarskiej, koncerty w tawernie i wieczorne ogniska w piątek i sobotę.
Flota: jachty z floty Ahoj Czarter oraz armatorskie jednostki żaglowe Maxus z armatorami na pokładzie.

Koszt udziału: wpisowe 60 zł/osobę. W ramach wpisowego każdy z uczestników otrzyma funkcyjną koszulkę z logo Maxus oraz  identyfikator uprawniający do udziału w wydarzeniu.

Wpisowe nie obejmuje wyżywienia, ale organizator wieczornych koncertów Port Keja, specjalnie dla uczestników „Maxus Challenge” przyznał 15% rabatu na całe menu Tawerny Keja (wyżywienie i alkohol).

 

Maxus Challenge – istotne założenia:

W związku z wydarzeniem Maxus Challenge rozszerzyliśmy daty i godziny odbioru oraz zdania jachtów czarterowanych z floty Ahoj Czarter. Odbiór jednostek możliwy będzie od dnia 23.05.2019 od godz. 17.00, zdanie natomiast powinno się odbyć w dniu 26.05.2019 do godz. 17:00 (w przypadku portu Węgorzewo) oraz do godz. 19.00 (w przypadku portu Wilkasy).

Ideą przewodnią wydarzenia jest jak najlepsze dostosowanie imprezy do Państwa oczekiwań – zachęcamy do przesyłania propozycji dot. programu zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Wstępnie planujemy organizację kilku prelekcji o różnej tematyce związanej ze skuteczną żeglugą jachtami Maxus (trym jachtu, przygotowanie jachtu, technika prowadzenia), jak i wspólną pracę nad techniką na wodzie pod okiem naszych trenerów i głównego konstruktora jachtów Maxus. Nasza kadra jest do Państwa dyspozycji, dlatego weźmiemy pod uwagę wszelkie sugestie i postaramy się dostosować program do Państwa oczekiwań.

 

RAMOWY PLAN WYDARZENIA

Od 23.05.2019 (Czwartek)
Odbiór jachtów w porcie Węgorzewo/Wilkasy

24.05.2019 (Piątek)
Praca nad techniką żeglugi pod okiem trenerów (j. Mamry)
Konsultacje i wymiana spostrzeżeń z czasu spędzonego na wodzie
Koncert w Tawernie Keja/ognisko

25.05.2019 (Sobota)
Prelekcja w Tawernie Keja
Odprawa załóg
Wyścigi treningowe i / lub klasyfikowane na j. Mamry/Święcajty (w zależności od pogody)
Omówienie błędów i wymiana doświadczeń z wyścigów.
Prelekcja w Tawernie Keja
Spotkanie wieczorne przy ognisku
Koncert w Tawernie Keja

26.05.2019 (Niedziela)
Odprawa załóg
Wyścigi klasyfikowane na j. Mamry/Święcajty (w zależności od pogody)
Spotkanie w Tawernie Keja
Podsumowanie wydarzenia
Powrót do portów i zdanie jachtów

 

OPIS WYDARZENIA:

24.05.2019 (Piątek): dla chętnych osób nasi trenerzy będą do dyspozycji na wodzie. Tego dnia odbędą się wyścigi treningowe i praca nad techniką żeglugi na j. Mamry. W godzinach wieczornych wymienimy się spostrzeżeniami na temat czasu spędzonego na wodzie oraz efektywniejszego wykorzystania jachtów. Nasza kadra odpowie na Państwa wszelkie pytania. Dzień zakończymy ogniskiem (w razie sprzyjających warunków) i koncertem w Tawernie Keja.

25.05.2019 (Sobota): w godzinach porannych odbędzie się prelekcja oraz odprawa załóg. Głównym punktem dnia będą wyścigi treningowe oraz wyścigi klasyfikowane, które w zależności od pogody odbędą się na j. Mamry lub j. Mary i j. Święcajty. W czasie popołudniowej prelekcji nastąpi podsumowanie dnia i powyścigowa odprawa. Zwieńczeniem treningowych zmagań będzie czas spędzony przy ognisku i dźwiękach koncertu szantowego.

26.05.2019 (Niedziela): w godz. rannych przeprowadzona zostanie odprawa załóg, po niej uczestnicy wydarzenia wypłynął na jezioro, gdzie odbędą się wyścigi klasyfikowane na j. Mamry (w zależności od pogody również na j. Święcajty). Ok. godz. 13.00/14.00 nastąpi powrót do portu i zakończenie wydarzenia.

Przez cały czas trwania „Maxus Challenge” nasza kadra będzie do Państwa dyspozycji i odpowie na wszelkie pytania dot. jachtów Maxus i żeglugi tymi jednostkami.

Do udziału w wydarzeniu dopuszczone są jachty armatorskie marki Maxus oraz jachty czarterowe Maxus z oferty Ahoj Czarter (www.ahoj.pl)

Rejestracja udziału w wydarzeniu Maxus Challenge – wyłącznie w biurze Ahoj Czarter (www.ahoj.pl) .

 

Opłaty:

– wpisowe – 60 zł/osobę (w kwocie tej wliczona jest koszulka klubowa dla każdego uczestnika oraz identyfikator uczestnika wydarzenia)

– oferta wynajmu jachtów z floty Ahoj Czarter:
Maxus 22 Prestige  – 656 PLN
Maxus 22 Standard – 624 PLN
Maxus evo 24 Prestige +*  – 832 PLN
Maxus evo 24 Ptrestige + **  –  864 PLN
Maxus evo 24 Prestige **  –  800 PLN
Maxus 26 Prestige + ** – 960 PLN
Maxus 26 Prestige + *   – 928 PLN
Maxus 26 Prestige **   –  912 PLN
Maxus 28 Standard ** – 1 056 PLN
Maxus 33.1 RS Exclusive **   – 2 528 PLN
Maxus 33.1 RS Prestige + ** – 1 824 PLN
Maxus 33.1 RS Prestige **    – 1 696 PLN
Maxus 33.1 RS Standard **  – 1 664 PLN

 

Zgłoszenia oraz rezerwacja jachtów: biuro@ahoj.pl, + 48 602 398 208.

 

Pamiętajcie – wydarzenie tworzymy dla Was i dlatego każda informacja zwrotna jest dla nas bardzo ważna!

Jeżeli wydarzenie spełni Wasze oczekiwania – rozważymy jego kontynuację.

Formularz aplikacyjny
Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB.

Northman 1200 will be presented for the first time at the Wind and Water Boat Show in Gdynia (09-12.08.2018).

The  yacht christening will take place on Saturday, 11th August 2018, at 12:00 at the booth of our shipyard.

We cordially invite all of you to join us !!!

 

The prototype vessel has been launched by the end of June 2018.The first photos of the yacht: www.northman.pl/en/jachty/northman-1200-2/#gallery

Maxus Racing Team

Podczas przywitania Szymona Kuczyńskiego w Kamieniu Pomorskim, właściciel stoczni Northman oficjalne ogłosił: „Postanowiliśmy zapewnić Szymonowi możliwość udziału w regatach, dlatego padł pomysł na stworzenie stoczniowego teamu regatowego, w którym to Szymon (przy naszym wsparciu), przez najbliższe miesiące będzie mógł realizować się w regatach bałtyckich.”

Zespół regatowy nazwany został „Maxus Racing Team”.

 

 

Pierwszym żeglarskim wydarzeniem, w którym zespół regatowy wziął udział były  Regaty Nord Cup 2018, w tym wyścig „B8” (rozpoczęcie: 29.06 Gdańsk, Górki Zachodnie). Wraz z Szymonem wystartował w nich Wiktor Plitko – doświadczony żeglarz, zwycięzca wielu regat, członek zespołu stoczni Northman.

Kalendarz regat, w których „Maxus Racing Team” wziął udział w ostatnich miesiącach:

Data Nazwa wydarzenia Miejsce wydarzenia
29 – 30 czerwiec
07 – 8 lipiec
 Regaty Nord Cup 2018
(relacja z wydarzenia > tutaj; cd. relacji > tutaj )
 Górki Zachodnie, Gdańsk
 14 – 15 lipiec  Mistrzostwa Polski ORC Samotników
Regaty o Memoriał Leonida Teligi
 Gdynia
 27 – 31 lipiec  SummerHeat DOUBLEHANDED Challenge  Gdynia
 04 – 05 sierpień  Regat Unity Line  Dziwnów
 17 – 19 sierpień  Regaty Eljacht Cup (relacja z wydarzenia >tutaj)  Gdańsk
 24 – 26 sierpień  MANTRA CUP – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ORCI  Dziwnów
 01 – 02 wrzesień  Puchar Obrońców Westerplatte  Gdańsk
 08 – 09 wrzesień  Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia  Gdynia
 13 -16 wrzesień  Regaty Sputnik Cup  Kamień Pomorski

 

Informacja, 27.09.2018

Mamy to! Maxus Racing Team wygrywa klasyfikację morską ORC Int. i zajmuje drugie miejsce generalnej klasyfikacji ORC Int. w Pucharze Bałtyku Południowego!
Wstępnie publikowane wyniki zawierały drobne błędy w klasyfikacji generalnej. Po poprawkach mamy drugie miejsce! Wywalczone w ciężkiej walce, gdyż właśnie wyścig B8 był tutaj decydujący. To był nasz pierwszy wspólny wyścig i zapamiętamy go chyba do końca życia. Relacja jest na profilu – chętni mogą do niej wrócić!

Link do wyników Pucharu Bałtyku Południowego: https://zeglarski.info/…/pucha…/klasyfikacja-generalna-2018/

 

Prezentacja jachtu Maxus 22 „Atlantic Puffin” (dostępność dla zwiedzających).

 Data Nazwa wydarzenia Miejsce wydarzenia
 5 lipiec  Baltic Sails  Gdańsk
 9 sierpień  Targi Wiatr i Woda  Gdynia
 10 sierpień  Targi Wiatr i Woda  Gdynia
 11 sierpień  Targi Wiatr i Woda  Gdynia
 12 sierpień  Targi Wiatr i Woda  Gdynia
 21 wrzesień  X Regaty Northman – Cup  Węgorzewo
 22 wrzesień  X Regaty Northman – Cup  Węgorzewo
 09-11 listopad  Boatshow  Łódź
 08-16 grudzień  Salon Nautique International de Paris  Paryż

 

O jachcie opowiadać będzie Szymon Kuczyński – żeglarz, który na Maxusie 22 dwa razy opłynął Ziemię, ustanawiając rekord świata samotnej żeglugi non stop na najmniejszym jachcie w historii.

Jacht

Maxus 22 „Atlantic Puffin”

 

Jachtem, na którym wystartuje załoga ,,Maxus Racing Team” będzie Maxus 22 “Atlantic Puffin” Jednostka, która dwukrotnie okrążyła Ziemię stając się najmniejszym jachtem w historii, na którym samotny żeglarz opłynął świat w rejsie non stop („Call of the Ocean” 2017/2018).

Po ukończeniu okołoziemskiego rejsu, tuż po powrocie  z Anglii do Polski,  Maxusa 22 ,,Atlantic Puffina” wystartuje w cyklu regat. W celu przygotowania jednostki do dalszych ekstremalnych warunków, na jachcie wymieniony został maszt (nadwyrężony przy Przylądku Horn), odświeżony antyfouling i doposażono ją w nowe żagle.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE TARGOWE

 

 

TARGI WIATR I WODA 2019

TERMIN: 28.02-03.03.2019 r.
MIEJSCE: Warszawa, Centrum EXPO XXI

Jachty prezentowane na targach:

Northman 1200 – PREMIERA 2018

Najnowsza propozycja stoczni Northman w segmencie jachtów motorowych. Luksusowy charakter jachtu podkreślają nie tylko innowacje technologiczne zastosowane podczas jego produkcji, ale także niemal nieograniczone możliwości w zakresie wyposażenia i innych udogodnień. Na targach zaprezentowana zostanie w wersji z silnikiem stacjonarnym 110 KM.

 

 

 


Maxus evo 24 

Następca europejskiego faworyta Maxusa 24 oraz najnowszy model z rewolucyjnej linii Evo, której forma, funkcjonalność i stylistyka zostały sprawdzone w Maxusie 26. Nowy Maxus evo 24 łączy zalety bardzo dobrej nautyki, komfortowego wnętrza, bezpieczeństwa żeglugi i wygody transportowej. Ta nowoczesna jednostka zdobyła Złoty Medal Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow w Łodzi, Złotego Gwoździa Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda w Warszawie oraz główną nagrodę Targów Wiatr i Woda w Katowicach. Otrzymała również tytuł Championa Jachtingu, a w 2017 r. nadano jej wyjątkowo prestiżowy tytuł Jachtu Roku w Polsce.

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ TARGÓW ŻEGLARSKICH,
na których prezentowane będą jachty produkowane w stoczni Northman.

 

sierpień-grudzień/2018 r.

 
Miesiąc rozpoczęcia targów Termin Kraj Miasto Nazwa targów
Strona internetowa targów
 sierpień  09-12.08  Polska  Gdynia  Targi Sportów Wodnych Wiatr i Woda www.wiatriwoda.pl/targi-na-wodzie/
 wrzesień  07-09.09  Polska  Giżycko  Mazurskie Targi Sportów Wodnych www.targi.mazury.info.pl/
 wrzesień  07-09.09  Niemcy  Berlin  Boat&Fun Berlin www.boot-berlin.de/en/About/
 wrzesień  14-23.09  Wielka Brytania  Southampton  Southampton Boat Show www.southamptonboatshow.com/Contact-Us
 wrzesień  20-25.09  Włochy  Genova  Genoa Boat Show www.salonenautico.com/
 wrzesień  22-30.09  Niemcy  Friedrichshafen  Interboot www.interboot.com/
 wrzesień  26.09-01.10  Francja  La Rochelle  Grand Pavois La Rochelle – Salon nautique www.grand-pavois.com/
 październik  12-14.10  Polska  Katowice  Wiatr i Woda www.wiatriwoda.pl/targi-w-katowicach/
 październik  19-21.10  Polska  Nadarzyn  Warszawski Salon Jachtowy www.warszawskisalonjachtowy.pl/
 październik  12-14.10  Wielka Brytania  Inverkip  Scotland’s Boat Show www.scotlandsboatshow.co.uk/ 
 listopad  01-14.11  Francja  Cap d’Agde  Salon Nautique d’Automne du Cap d’Adge www.capsalon.com/
 listopad  02-04.11  Szwajcaria  Geneve  Salon Nautique Du Leman www.salon-nautique.ch/
 listopad  09-11.11  Polska  Łódź  Boatshow www.boatshow.pl/
 listopad  10-11.11  Szwajcaria  Neuchâtel  Les Nautidays www.nautidays.ch/
 listopad  21-25.11  Niemcy  Leipziger  Leipziger Messe TMC http://www.tc-messe.de/de/Home.html
 listopad  29.11-02.12  Niemcy  Berlin  Boat&Fun Berlin www.boot-berlin.de/en/About/
 grudzień  08-16.12  Francja  Paris  Salon Nautique International de Paris www.salonnautiqueparis.com/fr

 

 

 

Zapisz się na listę celem poinformowania o dacie premiery.

Northman 1200 po raz pierwszy zaprezentowany zostanie na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda w Gdyni (09-12.08.2018 r.).

Chrzest jachtu odbędzie się w sobotę 11.08.2018r. o godz.12:00 na stoisku naszej stoczni.

 Serdecznie zapraszamy !!!

Egzemplarz prototypowy zwodowany został pod koniec czerwca 2018 r. Pierwsze zdjęcia jachtu (galeria): www.northman.pl/jachty/northman-1200/#gallery

 

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Tytuł projektu: “Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie NORTHMAN Krzysztof Stępniak jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Główny cel projektu: budowa nowoczesnej infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby prowadzenia zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak.

Całkowita wartość projektu: 4 741 145,70 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 698 213,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak

Projekt Go to Brand

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Tytuł projektu: “Uczestnictwo firmy NORTHMAN w targach międzynarodowych oraz misjach przyjazdowych i wyjazdowych celem pozyskania nowych grup klientów”

Główny cel projektu: wzrost konkurencyjności międzynarodowej firmy NORTHMAN

Cele szczegółowe:

· wejście na nowe rynki eksportowe (m.in. Norwegia),

· wzrost eksportu produktów w ramach dotychczasowych rynków,

· poszerzenie oferty produktowej,

· zmniejszenie sezonowości oferty.

Całkowita wartość projektu: 1 224 415,80 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 482 798,10 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak.

POPW:

Zawiadomienie o wyborze 1 14POPW NORTH

Zapytanie ofertowe nr 1 14POPW NORTH na przeprowadzenie audytu wzorniczego

CBR:

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 3 2019 333POIR

Zawiadomienie o wyborze 23 1 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 23 1 21POIR CBR na dostawę giętarki

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 23 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 23 21POIR CBR giętarka

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 22 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 22 21POIR CBR elementy do wykonania stanowiska do pomiarów wytrzymałości i odkształceń kompozytów

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 21 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 21 21POIR CBR szafa laboratoryjna z wyposażeniem

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 20 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 20 21POIR CBR – regały archiwizacyjne

Rozeznanie rynku 19 CBR

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 18 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 18 21POIR CBR urządzenia pomiarowe

Zawiadomienie o wyborze 17 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 17 21POIR CBR na dostawę mebli biurowych i mebli do sali konferencyjnej

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 16 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 16 21POIR CBR system monitorowania bilansu energetycznego

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 15 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 15 21POIR CBR na dostawę laserowej drukarko-kopiarki wielofunkcyjnej A3 aktualizacja 11.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe 15 21POIR CBR na dostawę laserowej drukarko-kopiarki wielofunkcyjnej A3 aktualizacja 09.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe 15 21POIR CBR na dostawę laserowej drukarko-kopiarki wielofunkcyjnej A3

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 14 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 14 21POIR CBR na dostawę systemu do pochłaniania i separacji pyłów

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 13 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 13 21POIR CBR na dostawę komputerów, skanera 3D i specjalistycznego oprogramowania

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 12 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe 12 21POIR CBR na dostawę wyposażenia multimedialnego sali konferencyjnej

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 11 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 11 21POIR CBR na dostawę kompletu mebli warsztatowych (stoły, regały)

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 10 21POIR 2018

Zapytanie ofertowe nr 10 21POIR CBR na dostawę pomp i pistoletów do mieszania i natrysku

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 9 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 9 21POIR CBR na dostawę systemu do nakładania past formierskich

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 8 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 8 21POIR CBR na dostawę oprogramowania CAD CAM do generowania G-kodów

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 7 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 7 21POIR CBR na dostawę drukarki 3D

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 6 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 6 21POIR CBR na dostawę serwera aktualizacja

Zapytanie ofertowe nr 6 21POIR CBR na dostawę serwera

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 5 21POIR CBR dot. piły formatowej

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 5 21POIR CBR dot. strugarki

Zapytanie ofertowe nr 5 21POIR CBR na dostawę maszyn stolarskich – piły formatowej i strugarki AKTUALIZACJA

Zapytanie ofertowe nr 5 21POIR CBR na dostawę maszyn stolarskich – piły formatowej i strugarki

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 4 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 4 21POIR CBR na dostawę kompresora 2m3 z instalacją pneumatyczną

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 3 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 3 21POIR CBR na dostawę spawarki TIG i kompletu elektronarzędzi AKTUALIZACJA

Zapytanie ofertowe nr 3 21POIR CBR na dostawę spawarki TIG i kompletu elektronarzędzi

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 2 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 2 21POIR CBR na dostawę 5-osiowego plotera CNC do frezowania modeli i prototypów

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 1 21POIR CBR

Zapytanie ofertowe nr 1 21POIR CBR na budowę nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej

 

GO TO BRAND:

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 2 2019 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 3 2019 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 2 2019 333POIR

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 1 2019 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 1 2019 333POIR organizacja

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 6 2018 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 6 2018 333POIR na usługę wykonania i dostarczenia materiałów reklamowych na targi Boot Dusseldorf 2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 5 2018 333POIR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5_2018_333POIR

Zawiadomienie o wyborze 4 2018 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 4 2018 333POIR na usługę wykonania i dostarczenia materiałów reklamowych na targi Salon Nautique International de Paris 2018 w Paryżu

Zawiadomienie o wyborze oferty 3 2018 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/333POIR

Zawiadomienie o wyborze oferty 2 2018 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/333POIR

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 1 2018 333POIR

Zapytanie ofertowe 1 2018 333POIR na usługę kompleksowej organizacji wyjazdu na targi Wiatr i Woda 2018 w Gdyni

Zawiadomienie o wyborze oferty 9 2017 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 9 2017 333POIR na usługę wykonania i dostarczenia materiałów reklamowych na targi Boot Dusseldorf 2018 w Dusseldorfie

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 8 2017 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 8 2017 333POIR na usługę kompleksowej organizacji wyjazdu na targi Boot Dusseldorf 2017 w Dusseldorfie

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 7 2017 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 7 2017 333POIR na usługę wykonania i dostarczenia materiałów reklamowych na targi Salon Nautique International de Paris 2017 w Paryżu

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 6 2017 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 6 2017 333POIR na usługę kompleksowej organizacji wyjazdu na targi Salon Nautique International de Paris 2017 w Paryżu

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 5 2017 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 5 2017 333POIR na usługę noclegu podczas misji przyjazdowej Northman Cup 2017 w Węgorzewie

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 4 2017 333POIR

Zapytanie ofertowe nr 4 2017 333POIR na usługę wykonania i dostarczenia materiałów reklamowych na misję przyjazdową Northman Cup 2017 w Węgorzewie

Protokół wyboru oferty dot. zapytania ofertowego nr 3 2017 333POIR materiały reklamowe Wiatr i Woda 2017 Gdynia

Zapytanie ofertowe nr 3 2017 333POIR na usługę wykonania i dostarczenia materiałów reklamowych na targi Wiatr i Woda 2017 w Gdyni

Protokół wyboru oferty dot. zapytania ofertowego nr 2 2017 333POIR zabudowa stoiska Wiatr i Woda 2017 Gdynia

Zapytanie ofertowe nr 2 2017 333POIR na usługę zabudowy stoiska na targach Wiatr i Woda 2017 w Gdyni

Protokół wyboru oferty dot. zapytania ofertowego nr 1 2017 333POIR transport eksponatów Wiatr i Woda 2017 Gdynia

Zapytanie ofertowe nr 1 2017 333POIR na usługę transportu eksponatów na targi Wiatr i Woda 2017 w Gdyni

Protokół wyboru oferty usługi transportu trzech jachtów z dnia 04.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu trzech jachtów z dnia 01.12.2016 r.

Protokół wyboru oferty zabudowy stoiska firmowego z dnia 04.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zabudowę stoiska firmowego z dnia 01.12.2016 r.

Protokół wyboru oferty wykonania projektu graficznego z dnia 18.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu graficznego z dnia 01.12.2016 r.

JACHTY ŻAGLOWE

O nas w skrócie

 

Od ponad 20 lat wdrażamy unikatowe projekty z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jako wyłączny producent wielokrotnie nagradzanych jachtów Maxus, Northman i Nexus tworzymy jednostki przeznaczone na wszystkie akweny, zarówno na te małe, jak i te największe. Maxus 22 z naszej stoczni dwa razy opłynął świat, stając się najmniejszym jachtem w historii, na którym samotny żeglarz okrążył ziemię w rejsie non stop.

Na przestrzeni lat staliśmy się polskim liderem w produkcji jachtów żaglowych. W ośmiu wyspecjalizowanych działach naszej stoczni powstaje ponad 150 jednostek rocznie. Zatrudniamy niemal 100 osób, które w komfortowych warunkach pracy (wentylowane, ogrzewane pomieszczenia) wspólnie z nami tworzą wyjątkowe jachty znane na całym świecie. W związku z dynamicznym rozwojem oraz rozbudową stoczni, zwiększamy nasz zespół.

Jeśli szukasz stałej, dobrze płatnej, jednozmianowej pracy w Węgorzewie, chciałbyś się rozwijać i poznawać nowe technologie – dołącz do nas !

Aplikuj

 

 

 

 TRWAJĄCA REKRUTACJA:

 


Szkutnik

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność posługiwania się niezbędnymi narzędziami,
 • dokładność, precyzja i dbałość o wysoką jakość produktu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków: montaż i konserwacja elementów wyposażenia jachtowego.


Tapicer

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie w krawiectwie, rozkroju i szyciu materiałów oraz w pracy przy wykonywaniu tapicerki samochodowej, meblowej lub jachtowej,
 • dokładność, precyzja i dbałość o wysoką jakość produktu,

Zakres obowiązków: wykonanie i montaż  materacy oraz tapicerskich elementów wykończeniowych.

 

Laminator

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • mile widziane doświadczenie przy produkcji laminatów,
 • dokładność, precyzja i dbałość o wysoką jakość produktu,
 • zaangażowanie i chęć do pracy,
 • chęć uczenia się,
 • sumienność, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • Praca przy produkcji elementów z laminatu poliestrowo szklanego:
  – nakładanie żelkotu,
  – laminowanie ręczne (cięcie i układanie na formach mat z włókna szklanego),
  – szlifowanie laminatu,
  – wykończenie i polerowanie powierzchni żelkotu.

 

Elektryk

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność posługiwania się niezbędnymi narzędziami,
 • dokładność, precyzja i dbałość o wysoką jakość produktu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie instalacji urządzeń wyposażenia jachtu: montaż oświetlenia, elektroniki, urządzeń nawigacyjnych, hydrauliki oraz silników zaburtowych i stacjonarnych.

 

Stolarz

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • obsługa narzędzi i maszyn do obróbki drewna,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy jachtach,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:

 • praca przy wykonywaniu, montażu, remontach i odświeżaniu elementów drewnianej zabudowy wnętrz jachtów:
  – produkcja i montaż mebli na jachtach,
  – montowanie drewnianych elementów jachtów,
  – montaż łodzi; montaż elementów z tworzyw sztucznych, wkręcanie, klejenie, uszczelnianie.

 

Mechanik

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków: dokonywanie diagnostyk i napraw mechanicznych

 

Lakiernik samochodowy

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków: przygotowywanie powierzchni materiałów do lakierowania, lakierowanie.


Spawacz TIG MIG-MAG

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto (praca akordowa zwiększa stawkę),
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje :

 • znajomość rysunku technicznego,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno – pomiarowymi oraz elektronarzędziami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Zakres obowiązków:

 • precyzyjne spawanie metodą MAG wg. rysunku technicznego,
 • spawanie elementów konstrukcji maszyn,
 • przygotowywanie detali pod spawanie.

 

Ślusarz/Frezer/Tokarz

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę / 4 200,00 zł brutto (praca akordowa zwiększa stawkę),
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje :

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno – pomiarowymi oraz elektronarzędziami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Zakres obowiązków:

 • spawanie elementów konstrukcji maszyn,
 • przygotowywanie detali pod spawanie,
 • prace ślusarskie.

 

Konserwator

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 na rękę / 4 200,00 zł brutto
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje :

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Zakres obowiązków:

 • prace ogólnobudowlane i obsługa sprzętu
 • wykonywanie przeglądów oraz prac konserwacyjnych pomieszczeń firmowych
 • szybka reakcja i usuwanie występujących awarii

 

Magazynier

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 2 160,00 zł na rękę/3 000,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie na stanowisku magazyniera
 • umiejętność obsługi wózka widłowego
 • prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków: przyjęcie i rozładunek towaru, sprawdzanie stanów magazynowych, współpraca z innymi działami.

 

Operator maszyn CNC

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • wysokie wynagrodzenie,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • doświadczenie 3 lata na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków :

 • wykonywanie prac  zgodnie z przekazaną dokumentacją,
 • bieżący nadzór nad  materiałem, narzędziem i maszyną,
 • międzyoperacyjna kontrola jakości,
 • kontrola i realizacja programów bezpośrednio na obrabiarkach CNC,
 • projektowanie i wykonywanie pomocy i przyrządów warsztatowych,
 • wykonywanie zadań i poleceń zgodnie z wytycznymi,
 • przygotowanie stanowiska zgodnie z normami i przyjętymi wytycznymi.


Specjalista ds. obsługi klienta

Oferujemy:

 • pracę w największej w kraju firmie czarterowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 2800-3500 zł brutto plus premie
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w godzinach od 8 do 16 (poza sezonem)
 • w sezonie letnim 7-godzinny dzień pracy/system zmianowy od poniedziałku do soboty
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych
 • rozwój osobisty i szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • pomoc w zmianie miejsca zamieszkania
 • miejsce pracy – Węgorzewo

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • dyspozycyjność i czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność samodzielnej organizacji czasu pracy
 • umiejętności interpersonalne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) i środowiska Microsoft Windows
 • dodatkowym atutem będzie także znajomość języka niemieckiego i/lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • mile widziany patent żeglarza jachtowego oraz znajomość nazewnictwa osprzętu na jachcie
 • w okresie letnim wymagana jest dyspozycyjność również w soboty

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa klientów czarterujących jachty (praca biurowa), zarządzanie flotą czarterową oraz obsługę klientów w wybranym porcie


Bosman

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł na rękę/4 200,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie na stanowisku bosman
 • znajomość obsługi technicznej jachtów
 • predyspozycje do pracy z klientem
 • prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków: przygotowywanie jachtów do sezonu, dbanie o stan techniczny jednostek, wydawanie i odbiór jachtów na zmianach czarterowych, wykonywanie napraw powstałych w trakcie czarteru.


Sprzątacz-ka

Miejsce pracy: Wilkasy/Węgorzewo

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy w okresie marzec-sierpień (włącznie)
 • wynagrodzenie w wysokości 2 500,00 zł brutto
 • wynagrodzenie zawsze wypłacane terminowo
 • niezbędne narzędzia pracy
 • niezbędne szkolenia

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • sprzątanie jachtów przed sezonem jak i w sezonie letnim
 • utrzymywanie stanu czystości na terenie firmy
 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowo-socjalnych
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości środków czystości i umiejętności ich stosowania
 • sumienności, dokładności, samodzielności, punktualności
 • odpowiedzialności i uczciwości, zaangażowania i chęci do pracy
 • dobrej organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjności do pracy
 • mile widziany stopień niepełnosprawności


Pomocnik magazyniera

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 1 810,00 zł na rękę/2 500,00 zł brutto,
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy, życzliwość oraz wsparcie,
 • ubezpieczenie grupowe.

Wymagania:

 • chęć uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,

Zakres obowiązków: przyjęcie i rozładunek towaru, sprawdzanie stanów magazynowych, współpraca z innymi działami.

 

 

Szukamy osób, które chcą w naszej firmie wykorzystać pozyskaną do tej pory wiedzę i współtworzyć ciekawe, innowacyjne projekty. Cenimy ludzi zaangażowanych, którzy chcą się rozwijać i wspólnie z nami budować naszą markę.

Aplikuj

 

 

 

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu:
“Wzrost konkurencyjności Firmy Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie 3 nowych modeli jachtów, zakup centrum CNC oraz rozbudowę i modernizację zaplecza produkcyjnego”.

Całkowita wartość projektu: 4 648 140,58 zł
Kwota dofinansowania 1 497 289,71 zł w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 696,25 zł
Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu:
“Wzrost konkurencyjności Firmy Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie 3 nowych modeli jachtów, zakup centrum CNC oraz rozbudowę i modernizację zaplecza produkcyjnego”.

Całkowita wartość projektu: 4 648 140,58 zł
Kwota dofinansowania 1 497 289,71 zł w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 696,25 zł
Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu:
“Wzrost konkurencyjności Firmy Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie 3 nowych modeli jachtów, zakup centrum CNC oraz rozbudowę i modernizację zaplecza produkcyjnego”.

Całkowita wartość projektu: 4 648 140,58 zł
Kwota dofinansowania 1 497 289,71 zł w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 696,25 zł
Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak

Судостроительный завод

Shipyard

Stocznia

Технология

В конце 2012 года мы закончили расширение и модернизацию нашей верфи.

nowa hala

Полученные из Евросоюза дотации и собственные инвестиции позволили нам внедрить производство на высочайшем технологическом уровне в объектах, общая площадь которых превышает 5 тыс. кв. м.

stocznia 1 stocznia

Благодаря глубокому анализу технологий и используя самые современные технические решения, мы создали идеальные условия для постройки яхт. Мы внедрили самые современные стандарты по качеству продукции при одновременном снижении стоимости производства. В результате мы получили возможность предложить нашим клиентам исключительные яхты.

В нашем модернизированном объекте мы выделили и разместили производственные помещения и зоны таким образом, чтобы иметь возможность оптимально соблюдать все производственные процессы:

 • кабина для укладки гелькоута

  kabina do natrysku zelkotow kabina do natrysku zelkotow 1 kabina do natrysku zelkotow 2

 • лакировочная кабина

  infrastruktura_lakiernia

 • слесарный цех
 • цех по производству ламината

  ciecie i montaz wstepny laminatow 2

 • цех по обрезке и предварительному монтажу ламината

  ciecie i montaz wstepny laminatow ciecie i montaz wstepny laminatow 1

 • столярная мастерская

  stolarnia

 • пошивочный цех
 • раскройка и обработка материала на CNC

  rozkroje i obrobki CNC

 • цех по завершающему монтажу

  montaz koncowy

 • контрольный стенд по проверке качества с бассейном и «дождевой установкой»

  stanowisko kontroli jakosci z basenem i deszczownicom

 • яхтенные инсталляции и двигатели

  DSC_0020

  В новый 2013 год наша верфь вошла с современной инфраструктурой и необходимыми изменениями в проектах и оборудовании, что позволяет заявить о начале выпуска второго поколения яхт. Опыт, полученный благодаря экспансии на мировые рынки и эксплуатации наших яхт в различных климатических зонах, был нами взят во внимание при проектировании нового поколения инсталляций, а также при выборе новых – лучших поставщиков оборудования. Теперь мы проектируем, описываем, инвентаризируем каждый, в том числе и нестандартный элемент инсталляций. Это дает нам возможность предоставлять окончательному пользователю вместе с заказанной яхтой четкие руководства по эксплуатации и схемы проводок и оборудования.

  Такие действия позволяют нам без проблем направлять наши яхты в самые отдаленные закутки мира, такие как: Южная Америка, Япония, Африка и Сибирь. В тоже время, мы можем принять заказ на любого рода модификации в списках устанавливаемого оборудования либо на индивидуальную отделку яхты согласно пожеланиям нашего клиента. В этом случае единственным ограничением является лишь фантазия будущего пользователя.

Technology

At the end of 2012 we completed the expansion and modernization of our shipyard.

nowa hala

Obtaining subsidies and the engagement of our own resources enabled us to design and finish process lines in buildings with a total area of more than 5 thousand square meters.

stocznia 1 stocznia

Due to in-depth analysis of technology and customer needs and the use of innovative solutions, we managed to create perfect conditions for the construction of boats. At present we meet the highest quality standards, while cutting production costs. As a result, we can offer our customers exceptional yachts.

In the modernized facility there were separated the zones and rooms for the production of the following departments:

 • booth for spraying gelcoats

  kabina do natrysku zelkotow kabina do natrysku zelkotow 1 kabina do natrysku zelkotow 2

 • spray booth

  infrastruktura_lakiernia

 • ironworks
 • laminiarnia

  ciecie i montaz wstepny laminatow 2

 • cutting and pre-assembly of laminates

  ciecie i montaz wstepny laminatow ciecie i montaz wstepny laminatow 1

 • joinery

  stolarnia

 • upholstery
 • cutting and CNC machining

  rozkroje i obrobki CNC

 • final assembly

 • quality control stand with a pool and sprinklers

  stanowisko kontroli jakosci z basenem i deszczownicom

 • yacht installations and motors.

  DSC_0020

  Our shipyard entered the year 2013 with modern infrastructure and changes in designs and equipment, which created the second generation of our yachts. Conclusions drawn thanks to the expansion to global markets and testing our products in all weather and operating conditions, were taken into account while redesigning the installation, as well as selecting suppliers among the best companies in the industry. Since then we have designed, described and catalogued every element, even non-standard ones, which enables our design team to provide a user, together with a supplied boat, personalized instructions and diagrams of installations and equipment.These actions allow us to send our products to the most remote corners of the world, such as South America, Japan, Africa or Siberia. At the same time, we are able to take on all the tasks associated with well-equipped yachts with an arrangement and equipment limited only by the user’s imagination.

Technologia

Pod koniec 2012 roku zakończyliśmy rozbudowę i modernizacje naszej stoczni.

Uzyskanie dotacji oraz zaangażowanie własnych środków, umożliwiło nam zaprojektowanie i wykończenie ciągów technologicznych w obiektach o łącznej powierzchni ponad 5 tyś m².

 

Dzięki dogłębnym analizom technologii i potrzeb klientów oraz poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, udało się stworzyć idealne warunki do budowy jachtów. Obecnie spełniamy najwyższe standardy jakościowe, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Dzięki temu oferujemy naszym klientom wyjątkowe jachty.

W zmodernizowanym obiekcie wydzieliliśmy strefy i pomieszczenia przystosowane do potrzeb następujących wydziałów produkcyjnych:

 • kabina do natrysku żelkotów

  kabina do natrysku zelkotow kabina do natrysku zelkotow 1 kabina do natrysku zelkotow 2

 • kabina lakiernicza

  infrastruktura_lakiernia

 • ślusarnia
 • laminiarnia

  ciecie i montaz wstepny laminatow 2

 • cięcie i montaż wstępny laminatów

  ciecie i montaz wstepny laminatow ciecie i montaz wstepny laminatow 1

 • stolarnia

  stolarnia

 • tapicernia
 • rozkroje i obróbki CNC

  rozkroje i obrobki CNC

 • montaż końcowy

 • stanowisko kontroli jakości z basenem i deszczownią

  stanowisko kontroli jakosci z basenem i deszczownicom

 • instalacje jachtowe i silniki

  DSC_0020

  W 2013 rok nasza stocznia wkroczyła z nowoczesną infrastrukturą oraz zmianami w projektach i wyposażeniu, które stworzyły drugą generacje produkowanych przez nas jachtów . Wnioski wysnute dzięki ekspansji na światowe rynki oraz sprawdzenie naszych wyrobów w każdych warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych, zostały uwzględnione przy przeprojektowywaniu instalacji, jak też przy dobieraniu dostawców pośród najlepszych firm z branży. Od tego momentu projektujemy, opisujemy i inwentaryzujemy każdy również niestandardowy element. Umożliwia to naszemu zespołowi projektowemu przekazanie użytkownikowi, wraz z dostarczanym jachtem, spersonalizowanych instrukcji obsługi oraz schematów instalacji i wyposażenia.

  Takie działania pozwalają nam na bezproblemowe wysyłanie naszych produktów w najodleglejsze zakątki świata, takie jak Ameryka Południowa , Japonia, Afryka czy Syberia . Jednocześnie jesteśmy w stanie podjąć się wszelkich zadań związanych z bogato wyposażonymi jachtami armatorskimi z aranżacją i wyposażeniem ograniczonymi jedynie wyobraźnią użytkownika.

Maxus 26 zdobywcą nagród

Miło nam poinformować, że nasz jacht żaglowy Maxus 26, został doceniony na XVI Targach Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow.

Jako premiera otrzymał on:

– Złoty Medal XVI Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow Poland

– Tytuł Champion Jachtingu 2015 

Targi odbyły się w dniach 14-16.11.2014 w Hali EXPO w Łodzi (ul. Politechniki 4)

 

Na naszym stoisku (nr 56) zaprezentowane zostały:

– nowy model jachtu Maxus 26 (KRAJOWA PREMIERA)

– Król Mazur Maxus 33.1 RS

– popularny Maxus 24

– wyjątkowy jacht spacerowy Nexus 850

 

Dziękujemy za liczne odwiedziny 🙂

Nowe publikacje w dziale prasa

PEŁNE MATERIAŁY > tutaj

PONIŻEJ ZAPOWIEDZI

 

ŻAGLE

 

Maxus 22 – Harmonizujący z otoczeniem. Niemal równo rok po mazurskim teście zgrabnego Maxusa 22 w usportowionej wersji z mieczem szybrowym, przetestowaliśmy typową wersję tej jednostki-turystyczną, z mieczem obrotowym. Naszym zdaniem idealnie pasuje wielkoscią do naszych jezior i infrastruktury portowej. Test wykazał przy tym, że to nie jedyna zaleta tego ciekawego jachciku.

 

Maxus 28 to jeden z tych czarterowych jachtów, który trzeba rezerwować przed sezonem, ze względu na wielu chętnych na żeglowanie nim. Powstał kilka lat temu, ale jak widać, nadal nie traci nic na atrakcyjności. Wielkościowo też pasuje do realiów mazurskich – ma tak dobraną wielkość, że mieści się nawet w ciasnych portach, a oferuje przy tym wiele wygód.

 

Nexus 850 został opracowany z myślą o czarterach mazurskich, jednak szybko okazało się, że znakomicie radzi sobie również w warunkach morskich. Sprawdzono to dobrze w fabrycznych rejsach morskich po Bałtyku.

 

JACHTING

 

Maxus 26 porusza się po wodzie z nadzwyczajną lekkością. Nowoczesne kształty kadłuba Maxusa 26 obiecują wiele atrakcji w żwgludze i … dotrzymują słowa.

 

Maxus 33.1 RS Koło sterowe na jachcie śródlądowym? 10-metrowy jacht na Mazurach? Czy jest miejsce dla tak dużych jednostek na jeziorach? Takie pytania cisnęły się na usta niejednemu żeglarzowi, gdy na Mazurach zaczęły pojawiać się coraz większe łodzie. Dzisiaj stały się niemal codziennym widokiem.

 

WIATR

 

Maxusem 22 dookoła świata Szymon Kuczyński wyruszył pod koniec listopada w samotny rejs dookoła świata Maxus Solo Around. Czym jego nowa łódź różni się od seryjnych maxusów?

 

Maxus 28, czyli jak spełnić marzenia. Maxus 28 to trzecia konstrukcja (po modelach 33 i 24) z nowej linii jachtów wegorzewskiej stoczni Northman. Przez cztery lata od zwodowania prototypowego egzemplarza wyprodukowano niemal 100 takich łodzi.

Чартер

Благодаря рекламе и продвижению наших яхт на внутреннем и внешнем рынках мы приобрели группу партнеров, которые являются нашими главными потребителями. Фирмы, которые поставили на наш опыт и качество наших яхт, занимают на рынке прочное и стабильно высокое положение.

 

logo_ahoj_b

Charters

The Northman company has various lines of business, one of which is a wide charter offer of sailing and motor yachts. Over the last ten years we have grown to become a leader on the market of sailing and charter service in our segment. The cooperation with the biggest operator – Ahoj s.c. make us the largest, based on the newest yachts,  charter fleet in the whole country.

We offer yachts charters from three Masurian ports. Our fleet consists of boats from around 7 to almost 11 meters long, which meet the highest security standards and at the same time have outstanding nautical qualities. They win numerous prizes of the most significant sailing events and the example of it is our new line evo. The first model from this line – Maxus 26 during its premiere at Boatshow 2014 won The Gold Medal of the show and the title of Yachting Champion. As the only Polish yacht in the “Family Cruiser” category, after a series of independent tests, it has been nominated to the prestigious award called “European Yacht of the Year 2016”. In our offer you can also find a yacht holding proudly the title of “The King of Masuria”  – Maxus 33.1 RS. It is a vessel which received this prestigious name from the “Żagle” magazine after the comparative test which was carried out among the four largest Masurian cruisers.

 

Contact : + 48 87 427 15 37, + 48 602 398 208

Giełda jachtów

Мы помогаем в приобретении на вторичном рынке яхт, произведенных на нашей верфи. Яхты принимаем на комиссионную продажу либо по зачету.

Цены нетто.

Приглашаем к сотрудничеству!

Все предлагаемые нами яхты имеют сертификат соответствия Польского Судового Регистра согласно Польско-Европейскому стандарту ISO 1227-2.

Более подробную информацию о ценах, а также оснащении яхт, можно получить по телефонам: +48 87 427 0 300, моб.: +48 665 141 401, +48 604 785 432, либо по электронной почте biuro@northman.pl илиkuba@northman.pl.

Naszym klientom pomagamy uzyskać КРЕДИТ ЛИБО ЛИЗИНГ НА ПОКУПКУ ЯХТ, как новых, так и б/у.

Giełda jachtów

We help to sell used yachts produced in our shipyard. Vessels are accepted for sale on a commission basis or in settlement.

Net prices.

You are most welcome to purchase – you will be satisfied for sure!

All the yachts are certified – ISO 1227-2.

ou will get detailed information about prices and yacht interior design by calling: (+48 87) 427 0 300, mobile: (+48) 665 141 401, (+48) 604 785 432, or mailing: biuro@northman.pl or kuba@northman.pl.

We help our clients to get CREDIT OR A LEASE TO BUY YACHTS, both new and used ones.

Моторные яхты

Motor yachts

courier

 

 

Współpracujemy z najlepszymi

Jednym z rodzajów działalności firmy Northman jest szeroka oferta czarteru jachtów żaglowych i motorowych. Przez niemal 10 lat działalności na rynku czarterowym i żeglarskim osiągnęliśmy pozycję lidera w swoim segmencie. Działając w grupie z największym operatorem – Ahoj s.c. stanowimy największą flotę czarterową w kraju, bazującą na najnowszych jachtach. Proponujemy Państwu wynajem jachtów z trzech mazurskich portów.

W skład naszej floty wchodzą jachty o długości od ok. 7 do niemal 11 m., spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa i cechujące się wyjątkową nautyką. Zdobywają one liczne nagrody na najważniejszych światowych wydarzeniach żeglarskich, czego przykładem jest jacht z nowej linii evo. Pierwszy model z tej linii – Maxus 26 już w czasie pierwszej prezentacji otrzymał Złoty Medal Targów Boatshow oraz tytuł Championa Jachtingu, a po serii niezależnych testów, jako jedyny polski jacht w kategorii „Jacht Rodzinny” otrzymał nominację do nagrody „European Yacht of the Year 2016”.
W naszej ofercie znajduje się również jacht noszący tytuł „Król Mazur” – Maxus 33.1 RS. Jest to jednostka, której ten prestiżowy tytuł został nadany przez miesięcznik „Żagle” po przeprowadzeniu testu wśród czterech największych mazurskich cruizerów.

 Kontakt: + 48 87 427 15 37, + 48 602 398 208

 

Giełda jachtów

Pomagamy w sprzedaży jachtów używanych, wyprodukowanych przez naszą stocznię. Jednostki przyjmujemy w komis lub w rozliczeniu.

Zapraszamy do zakupów! Z pewnością udanych!

Wszystkie oferowane przez nas jachty posiadają Certyfikat Zgodności Polskiego Rejestru Statków wg Polsko-Europejskiej normy ISO 1227-2.

Szczegółowe informacje odnośnie cen oraz zabudowy jachtów można uzyskać pod nr telefonu: 087 427 0 300, kom.: 665 141 401, 604 785 432, lub wysyłając e-maila pod adres marzena@northman.pl lub kuba@northman.pl.

Naszym klientom pomagamy uzyskać KREDYT LUB LEASING NA KUPNO JACHTÓW nowych i używanych.

JACHTY MOTOROWE

 

ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ

Nowa linia jachtów

 

 

JACHTY ŻAGLOWE

Галерея

galeria_baner_01_jachty
galeria_baner_02_stocznia
galeria_baner_03_targi
galeria_baner_04_regaty

Gallery

galeria_baner_01_jachty
galeria_baner_02_stocznia
galeria_baner_03_targi
galeria_baner_04_regaty

Galeria

galeria_baner_01_jachty
galeria_baner_02_stocznia
galeria_baner_03_targi
galeria_baner_04_regaty

News

Szymon Kuczyński has a world record  !!!More info ...

News

PREMIERE 2018 !!!More info ...

News

Regaty Northman-Cup 2015

Jest nam bardzo miło poinformować, że został ustalony termin Regat Northman-Cup 2015

больше ...

News

Złoty Gwóźdź targów dla Maxusa 26

Główna nagroda Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda 2015

больше ...

News

Nowe publikacje w dziale prasa

Testy, artykuły, relacje ...
Zapraszamy do czytania.

больше...

News

Maxus Solo Around

On November 25th, 2014 at 11:42 Simon Kurczynski began his round the world solo voyage.

больше...

News

Maxus 26 zdobywcą nagród

Stocznia Northman i firma Ahoj Czarter na targach Boatshow.

больше...

News

Certyfikat "Produkt Warmia Mazury"

dla stoczni Northman i firmy Ahoj Czarter.

больше...

News

Test Maxusa 33.1 RS

Porównanie czterech popularnych mazurskich jachtów czarterowych.

больше...

WE STRIVE FOR PERFECTION

Northman Shipyard – the sole manufacturer of multi-award winning sailing boats Maxus and motor boats Northman and Nexus.

Our mission is to meet sailors dreams – the dreams of the best, the safest, very comfortable and precisely made yacht. We proceed with passion, relying on the modern technology and experienced team. We design, introduce and accomplish unique solutions. We break standards and keep ahead of expectations creating exceptional projects.

 

 

Northman 1200 won another award.


More about the yacht

A new concept for a sailing meeting.

More info

Research and Development Centre of our shipyard was officially opened.

More info

Northman 1200 - Premiere 2018

More info

 

News

Szymon Kuczyński has a word record  !!!More info ...

 

WE STRIVE FOR PERFECTION

Northman Shipyard – the sole manufacturer of multi-award winning sailing boats Maxus and motor boats Northman and Nexus.

Our mission is to meet sailors dreams – the dreams of the best, the safest, very comfortable and precisely made yacht. We proceed with passion, relying on the modern technology and experienced team. We design, introduce and accomplish unique solutions. We break standards and keep ahead of expectations creating exceptional projects.

 

 

Łodzie, regaty, targi… Dowiedz się co ciekawego dzieje się w branży jachtowej.

Northman 1200 zdobywcą kolejnej nagrody.

Więcej na temat jachtu

Nowe oblicze żeglarskich spotkań.


Zobacz więcej

Jachty z naszej stoczni na targach.Uroczyste otwarcie centrum.

Zobacz więcej

Twórz z nami jachty, które opływają świat !!!


Powstał stoczniowy team regatowy.

Zobacz więcej

 

 

Mazurska premiera naszej flagowej jednostki.

Zobacz więcej

Szymon Kuczyński zdobył rekord świata !!!

Zobacz więcej

 


Premiera jachtu na Targach Wiatr i Woda w Gdyni.

Zobacz więcej

 

Kup książkę z sygnaturą autora

Zobacz więcej

 

 

STAWIAMY NA JAKOŚĆ

Stocznia Jachtowa Northman – wyłączny producent wielokrotnie nagradzanych  jachtów żaglowych Maxus i motorowych Northman oraz Nexus.

Naszą misją jest spełnianie marzeń żeglarzy. Marzeń o najlepszym, najbezpieczniejszym, niezmiernie wygodnym i precyzyjnie wykonanym jachcie. Działamy z pasją bazując na nowoczesnych technologiach i doświadczonym zespole. Projektujemy, wdrażamy i realizujemy unikalne rozwiązania. Łamiemy standardy i wyprzedzamy oczekiwania, tworząc wyjątkowe projekty.