Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma NORTHMAN Krzysztof Stępniak zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”

Celem projektu było utworzenie warsztatu szkutniczego i zaopatrzenie go w niezbędne maszyny, urządzenia i narzędzia oraz dokumentację techniczną, które umożliwią świadczenie usług napraw, modernizacji oraz produkcji jednostek pływających oraz świadczenie usług związanych z zawodem szkutnika.

W miesiącach październik-listopad przeprowadziliśmy działania edukacyjne w formie bezpośredniej m.in. spotkań w szkole oraz warsztatów w siedzibie firmy, wykorzystując nowe zaplecze pozyskane w ramach dotacji: m.in. halę produkcyjno-magazynowa, wyposażenie warsztatu serwisowego, modelarni oraz stolarni, ploter CNC oraz stworzoną dokumentację projektową nowego jachtu. Efektem naszej pracy jest również nowa strona przedstawiająca szeroką gamę naszych produktów oraz usług.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

*

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma NORTHMAN Krzysztof Stępniak zrealizował projekt pn.
„Wzrost konkurencyjności stoczni jachtowej Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta:
NORTHMAN Krzysztof Stępniak

Nazwa projektu:
Wzrost konkurencyjności stoczni jachtowej Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa NORTHMAN Krzysztof Stępniak na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Przedmiotowy projekt umożliwił firmie NORTHMAN Krzysztof Stępniak osiągnięcie następujących efektów:
1. Działania związane z zaprojektowaniem nowej linii wzorniczej jachtów i wdrożeniem działań w kierunku uruchomienia produkcji nowych produktów
2. Działania związane z przeprojektowaniem i unowocześnieniem linii technologicznej i usprawnieniem procesów produkcyjnych
3. Działania związane z przeprojektowaniem marki wraz z materiałami firmowymi i marketingowymi oraz wdrożeniem działań w obrębie procesu rozwoju nowego produktu i budowania świadomości wśród pracowników w zakresie wykorzystania wzornictwa i potencjału projektantów wzornictwa przemysłowego
Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Całkowita wartość projektu: 5 266 860,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 868 400,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 707 880,00 PLN

*

Tytuł projektu:
POPW.01.04.00-28-0006/20 Wzrost konkurencyjności stoczni jachtowej Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa NORTHMAN Krzysztof Stępniak na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Przedmiotowy projekt umożliwił firmie NORTHMAN Krzysztof Stępniak osiągnięcie następujących efektów:
1. Działania związane z zaprojektowaniem nowej linii wzorniczej jachtów i wdrożeniem działań w kierunku uruchomienia produkcji nowych produktów
2. Działania związane z przeprojektowaniem i unowocześnieniem linii technologicznej i usprawnieniem procesów produkcyjnych
3. Działania związane z przeprojektowaniem marki wraz z materiałami firmowymi i marketingowymi oraz wdrożeniem działań w obrębie procesu rozwoju nowego produktu i budowania świadomości wśród pracowników w zakresie wykorzystania wzornictwa i potencjału projektantów wzornictwa przemysłowego
Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Całkowita wartość projektu: 5 266 860,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 868 400,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 707 880,00 PLN

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Ponadto przedmiotowy projekt umożliwi przedsiębiorstwu osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj. przychodami ze sprzedaży nowych produktów.

*

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4/POPW/NORTHMAN na dostawę urządzeń produkcyjnych

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 12-01-2021

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4/POPW/NORTHMAN na realizację dostawy narzędzi produkcyjnych – form jachtów

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 15-04-2021

Zapytanie ofertowe nr 2.2/1.4/POPW/NORTHMAN na realizację dostawy narzędzi produkcyjnych – form jachtów

Zapytanie ofertowe nr 3/1.4/POPW/NORTHMAN na realizację dostawy frezarki (plotera) CNC

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 25-03-2021

Zapytanie ofertowe nr 4/1.4/POPW/NORTHMAN na realizację dostawy grawerki laserowej (plotera)

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 23-06-2021

Zapytanie ofertowe nr 5.1/1.4/POPW/NORTHMAN na realizację usługi wykonania dokumentacji projektowej nowej linii wzorniczej jachtów

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 16-11-2021

Zapytanie ofertowe nr 9/1.4/POPW/NORTHMAN na realizację usługi opracowania i wykonania narzędzi marketingowych – sesji zdjęciowej produktów oraz filmów promocyjnych

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 21-09-2021

 
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

zestawienie znaków _polska wschodnia RP EUR
Scroll to Top
Call Now Button