• Polski
  • English
  • Русский

Stocznia Northman uruchamia Centrum Badawczo-Rozwojowe

Kategoria: Wydarzenia

Miło nam poinformować, iż stocznia Northman wygrała konkurs na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym dzięki połączeniu nowoczesnych technologii, nauki i kreatywności naszych projektantów, powstaną nowe generacje niepowtarzalnych produktów. Centrum planujemy uruchomić pod koniec 2018 roku. Sukces ten jest uwieńczeniem naszych kilkuletnich prac nad projektami i budową zespołu fachowców.

W związku z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, planujemy stworzenie nowych miejsc pracy. Zachęcamy zatem do składania aplikacji.

Aktualne oferty dotyczące prowadzonego naboru znajdują się na naszej stronie w dziale

PRACA > TUTAJ

 

SZCZEGÓŁY

NAZWA PROGRAMU: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2. Oś priorytetowa. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie NORTHMAN Krzysztof Stępniak jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej przez Stocznię Jachtową Northman Krzysztof Stępniak celem realizacji projektów badawczych, rozwojowych racjonalizatorskich oraz optymalizacyjnych o znaczącym potencjale innowacyjnym w branży producentów jachtów i jednostek pływających. Inwestycja oznacza  utworzenie nowego zakładu w prowadzonej działalności gospodarczej dedykowanego do realizacji celów badawczych i w efekcie dywersyfikacji produkcji firmy. Dzięki założeniom projektu przedsiębiorstwo będzie oferowało produkty tradycyjne (obecne w ofercie przedsiębiorstwa) oraz innowacyjne, nowe produkty (dla odbiorców oczekujących innowacji od branży produkcji łodzi), które podzielono na 2 grupy asortymentowe – łodzie żaglowe i łodzie motorowe zarówno śródlądowe jak i morskie. W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo zamierza wybudować łącznie  510,24 m2 nowej powierzchni dla potrzeb CBR. Efektem bezpośrednim projektu będzie zaoferowanie nowych produktów rynkowych o unikalnych cechach i parametrach użytkowych i jakościowych stanowiących innowację w swojej branży, zbudowanych w oparciu o pozyskane samodzielnie know how i współpracę z sektorem nauki. Głównym przedmiotem działalności Centrum będzie prowadzenie samodzielnie i we współpracy z sektorem nauki badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowywania i budowy modeli i prototypów  znacząco zmodyfikowanych jednostek pływających, żaglowych i motorowych, technologii ich wytwarzania, w tym badań w zakresie materiałów, powłok i konstrukcji, poprawy parametrów eksploatacyjnych jednostek pływających oraz osprzętu. Budowa Centrum będzie oznaczać przede wszystkim stworzenie nowych zdolności analitycznych, koncepcyjnych i badawczych oraz wzrost zasobów materialnych przedsiębiorstwa w postaci nowej infrastruktury badawczej. To przełoży się wprost na wzrost nakładów firmy na działalność badawczo-rozwojową oraz zaoferowanie nowych oraz zasadniczo zmienionych produktów, technologii i usług na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

GŁÓWNE KORZYŚCI DLA REGIONU

  1. utworzenie nowych miejsc pracy i eliminacja barier w dostępie do nowych miejsc pracy.
  2. aktywizacja zawodowa osób ze średnim i wyższym wykształceniem,
  3. wykreowanie nowych konkurencyjnych jakościowo  produktów i technologii wytwarzania,
  4. nawiązania trwałej współpracy z  jednostkami naukowymi.

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 4 741 145,70 PLN

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017/2018 r.