• Polski
  • English

Stocznia Northman uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe

Kategoria: Wydarzenia

   10.01.2019 r. odbyło się  oficjalne otwarcie Centrum Badawczo – Rozwojowego naszej stoczni.

   W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrektorzy instytucji oświatowej, przedstawiciele mediów oraz żeglarz, który na jachcie z naszej stoczni ustanowił rekord świata samotnej żeglugi. Po przywitaniu gości odbył się cykl prezentacji przybliżających działalność firmy Northman oraz założenia dotyczące stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego. Na kolejnym etapie uczestników zaproszono do wybudowanej w ramach programu operacyjnego hali, w której nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Wspólnie dokonali tego Krzysztof Stępniak (właściciel stoczni Northman), Krzysztof Kołaszewski (Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewo) oraz Marzenna Supranowicz (Starosta Powiatu Węgorzewskiego). Po symbolicznej lampce szampana i prezentacji centrum frezarskiego CNC (pięcioosiowego), uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały wszystkie działy stoczni Northman oraz jacht Maxus 22, który dwa razy opłynął świat. Szymon Kuczyński opowiadał o wokółziemskich rejsach, podkreślając wysoką jakość jachtu wyprodukowanego w węgorzewskiej stoczni. Zwieńczeniem wspólnie spędzonego czasu stały się rozmowy na temat lokalnego rynku i możliwości współpracy. Właściciel stoczni otrzymał podziękowania za wkład w promocję miasta oraz słowa uznania za dotychczasową działalność firmy.

  Z powstaniem centrum wiąże się znaczna rozbudowa naszej firmy. W ramach projektu stocznia Northman zyskała dodatkowe piętro z przeznaczeniem na część laboratoryjną, pracownie specjalistyczne oraz pomieszczenia dla wykwalifikowanej kadry naukowej. Powstała również dodatkowa hala, w której umieszczone zostało nowoczesne pięcioosiowe centrum frezarskie CNC. W związku z rozwojem stoczni oraz w ramach projektu przewidziany jest również wzrost zatrudnienia. Całkowita wartość projektu wyniosła niemal 5 mln. zł, z czego ok. 55 % stanowi kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem powstania centrum jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności naszej firmy poprzez stosowanie nowych technologii oraz prowadzenie zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Przełoży się to na tworzenie nowych modeli jachtów oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w dotychczas produkowanych jednostkach. Centrum Badawczo-Rozwojowe, posiadające nowoczesny park maszynowy, będzie funkcjonowało we współpracy z jednostkami naukowymi m.in. Politechniką Gdańską i Politechniką Warszawską.

 

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NAZWA PROGRAMU: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2. Oś priorytetowa. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie NORTHMAN Krzysztof Stępniak jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

OPIS

Przedmiotem projektu jest budowa nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej przez Stocznię Jachtową Northman Krzysztof Stępniak celem realizacji projektów badawczych, rozwojowych racjonalizatorskich oraz optymalizacyjnych o znaczącym potencjale innowacyjnym w branży producentów jachtów i jednostek pływających. Inwestycja oznacza  utworzenie nowego zakładu w prowadzonej działalności gospodarczej dedykowanego do realizacji celów badawczych i w efekcie dywersyfikacji produkcji firmy. Dzięki założeniom projektu przedsiębiorstwo będzie oferowało produkty tradycyjne (obecne w ofercie przedsiębiorstwa) oraz innowacyjne, nowe produkty (dla odbiorców oczekujących innowacji od branży produkcji łodzi), które podzielono na 2 grupy asortymentowe – łodzie żaglowe i łodzie motorowe zarówno śródlądowe jak i morskie. W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo zamierza wybudować łącznie  510,24 m2 nowej powierzchni dla potrzeb CBR. Efektem bezpośrednim projektu będzie zaoferowanie nowych produktów rynkowych o unikalnych cechach i parametrach użytkowych i jakościowych stanowiących innowację w swojej branży, zbudowanych w oparciu o pozyskane samodzielnie know how i współpracę z sektorem nauki. Głównym przedmiotem działalności Centrum będzie prowadzenie samodzielnie i we współpracy z sektorem nauki badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowywania i budowy modeli i prototypów  znacząco zmodyfikowanych jednostek pływających, żaglowych i motorowych, technologii ich wytwarzania, w tym badań w zakresie materiałów, powłok i konstrukcji, poprawy parametrów eksploatacyjnych jednostek pływających oraz osprzętu. Budowa Centrum będzie oznaczać przede wszystkim stworzenie nowych zdolności analitycznych, koncepcyjnych i badawczych oraz wzrost zasobów materialnych przedsiębiorstwa w postaci nowej infrastruktury badawczej. To przełoży się wprost na wzrost nakładów firmy na działalność badawczo-rozwojową oraz zaoferowanie nowych oraz zasadniczo zmienionych produktów, technologii i usług na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

GŁÓWNE KORZYŚCI DLA REGIONU

  1. utworzenie nowych miejsc pracy i eliminacja barier w dostępie do nowych miejsc pracy.
  2. aktywizacja zawodowa osób ze średnim i wyższym wykształceniem,
  3. wykreowanie nowych konkurencyjnych jakościowo  produktów i technologii wytwarzania,
  4. nawiązania trwałej współpracy z  jednostkami naukowymi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 741 145,70 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 698 213,00 PLN

 

NAZWA BENEFICJENTA: Northman Krzysztof Stępniak