• Polski
  • English

Internacjonalizacja MŚP

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020

Poddziałanie 1.5.2 RPWM 

Tytuł projektu: „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”

Główny cel projektu: wsparcie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu polegające na dostosowaniu technologii do odtworzenia od podstaw tradycyjnej usługi charakterystycznej dla regionu związanej z rzemiosłem szkutniczym oraz wzrost konkurencyjności Beneficjenta

Całkowita wartość projektu: 3 589 140,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 670 500,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak

 

Poddziałanie 1.4.4 RPWM 

Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak.”

Główny cel projektu: poszerzenie i ulepszenie oferowanego asortymentu produktowego stoczni w celu internacjonalizacji działalności w branży producentów jachtów i jednostek pływających na rynkach zagranicznych, w tym także spoza Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu: 2 214 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 260 000,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak