• Polski
  • English
  • Русский

Maxus Challenge – A new concept for a sailing meeting

 

After we announced that this year the Northman-Cup Regatta is not going to be held, we received numerous e-mails, in which you asked us not to give up on organizing the event that gathers the enthusiast of Maxus ships. Most of people who contacted us appreciated the unique atmosphere created by our friendly community of sailors and the opportunity to try out one’s sailing skills on the decks of Maxus yachts. And so, after long discussions and the analysis of your expectations we decided to organise a meeting targeted at all sailors, who would like to open the season with us and take part in an event like no other. We called it the „Maxus Challenge”

The participants of the event will be able to try out Maxus yachts, which are available in the offer of Ahoj Czarter. We would also like to invite all the owners of Maxus units with their boats.

The goal of the meeting is an effective kick-off of the sailing season in a community, which has competed or is planning to compete on Maxus units. The formula of the event includes lectures on effective sailing with Maxus units and trimming, the secrets of preparing your yacht for the season, adjusting the sales and tackling, as well as friendly gatherings by a campfire, live music at the tavern Keja and – the most important – sailing trainings under the watchful eye of experienced trainers and judges, as well as a race around the lakes Mamry and Święcajty. The meetings will be held by sailors, judges and shipyard employees known from previous Northman-Cup events.

The event will be an opportunity not only to exchange experiences between sailors, but also to try out different Maxus, Nexus and Northman 1200 units.

During the event the yachts of Ahoj Czarter can be rented at very affordable prices.

 

Details

Place and time: 24-26/05/2019, Węgorzewo (ZHP Port and the Keja Tavern).

Formula: regatta training and race on the lakes Mamry and Święcajty, lectures and informal meetings, concerts in the tavern and campfire on Friday and Saturday evening.

Fleet: yachts provided by Ahoj Czarter and the owners of sailing yachts from Maxus with their units.

Costs: entry fee – 60 PLN/person
The price of the entry fee includes a t-shirt with Maxus logo allowing for participation in the event. The entry fee does not cover catering, but the organiser of the concerts – Keja Port – has granted a special 15% discount for the Maxus Challenge menu of the Keja Tavern (food and beverages) for all the participants of the event.

 

Maxus Challenge – General information:
Due to the Maxus Challenge event we decided to prolong the dates and time for collection and return of the charter yachts from Ahoj Czarter fleet. You can collect your units from May 23rd, 2019, 5 PM, and they must be returned by May 26th, 2019, 5 PM (at Węgorzewo harbour) or by 7 PM (at Wilkasy harbour).

Our main goal is to suit the event to your expectations – we encourage you to send us propositions regarding the schedule, both on water and on land. We would like to organise several lectures on various topics regarding effective sailing with Maxus yachts (trimming and preparing the yacht, steering techniques) as well as work together on the technique on water under the supervision of our instructor and the main constructor of Maxus yachts. Our staff is at your disposal, and so we are going to take all suggestions into consideration and adjust the programme to your expectations.

 

 AGENDA MAXUS CHALLENGE 2019

Czwartek, 23 maj 2019
od 16:00 Odbiór jachtów
Piątek, 24 maj 2019
09:00 TAWERNA KEJA (port Węgorzewo). Otwarcie wydarzenia, powitanie uczestników, odprawa załóg. Prelekcja: przygotowanie jachtu do skutecznej żeglugi (prowadzący Jacek Daszkiewicz – konstruktor jachtów Maxus) / lub wyjście na wodę (w zależności od pogody).
Trening na wodzie pod okiem trenerów – j. Mamry
ok.15:00 Powrót do portu
Przerwa na obiad
17:00 TAWERNA KEJA. Odprawa potreningowa, omówienie wydarzeń na wodzie. Prelekcja: technika prowadzenia jachtu (prowadzący Szymon Jabłkowski – Klubowy Mistrz Polski)
19:00 MIEJSCE PRZY TAWERNIE KEJA. Ognisko. Dialog z kadrą trenerów, która pozostaje do dyspozycji zawodników do godz. 20.00. Dostępna kadra: Jacek Daszkiewicz, Piotr Lewandowski, Szymon Jabłkowski, Wiktor Plitko.
20:00 TAWERNA KEJA. Koncert szantowy, dyskoteka
Sobota, 25 maj 2019
09:00 TAWERNA KEJA. Odprawa załóg. Prelekcja: geometria startu i mety (skąd wieje wiatr) -prowadzący Wiktor Plitko
11:00 Wyjście na wodę – j. Mamry
12:00 Rozpoczęcie wyścigów
ok.17:00 Powrót do portu
Przerwa na obiad
18:00 TAWERNA KEJA. Odprawa po wyścigach, omówienie wydarzeń na wodzie. Pytania do kadry (Piotr Lewandowski, Szymon Jabłkowski, Wiktor Plitko). Wyróżnienia dla załóg.
19:00 MIEJSCE PRZY TAWERNIE KEJA. Ognisko. Dialog z kadrą trenerów, która pozostaje do dyspozycji zawodników do godz. 20.00)
20:00 TAWERNA KEJA. Koncert szantowy/dyskoteka
Niedziela, 26 maj 2019
09:00 TAWERNA KEJA. Odprawa załóg.
Długi wyścig
ok.14:00 Zejście z wody
15:00 Zakończenie wydarzenia, pożegnanie gości. Wyróżnienie dla wytrwałych.

 

Kadra:
Jacek Daszkiewicz – Konstruktor jachtów Maxus.
Piotr Lewandowski – Mistsz Słowacji, Wicemistrz Polski, zwycięzca PPJK, klasa T3
Szymon Jabłkowski – Klubowy Mistrz Polski, Wicemistrz Polski w Matchracingu, Mistrz Holandii Matchracing
Wiktor Plitko – Mistrz Polski Jachtów kabinowych, wice-mistrz Polski MŻMP, Wicemistrz Łotwy (Matchracing)

REGULAMIN MAXUS CHALLENGE 2019

&1
Warunki uczestnictwa

1. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby, które:
– dokonają formalności zgłoszeniowych
– zobowiązują się do przestrzegania zasad Regulaminu Maxus Challenge 2019 oraz zasad określonych w umowie czarteru/umowie uczestnictwa.
2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Osoba biorąca udział w wydarzeniu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora swego wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu na potrzeby promocji wydarzenia oraz firmy Northman Krzysztof Stępniak i Ahoj Czarter s.c. Sylwia Stępniak Krzysztof Stępniak (ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo).

&2
Zasady ogólne

1. Podczas procedury startowej obowiązuje nakaz ustawienia w pionie silników. Wprowadza się również obowiązek zdjęcia z dziobu kotwicy.
2. Zabrania się:
– zdejmowania silników na czas treningów,
– demontowania zabudowy jachtów,
– wyjmowania z jachtów materacy oraz wyposażenia ratunkowego.
3. Sternik w razie rezygnacji z udziału w treningach lub chęci wcześniejszego spłynięcia do portu, zobowiązuje się poinformować przedstawiciela Ahoj Czarter o swojej decyzji (+ 48 724 666 766)
4. Każdy uczestnik imprezy otrzyma dedykowany T-shirt, uprawniający do udziału w wydarzeniu. T-shirt stanowi również identyfikator uprawniający do zniżek w Tawernie Keja (miejscu prelekcji i spotkań wieczornych).
5. Uczestnik wydarzenia przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i uszkodzenia spowodowane przez niego w czasie trwania wydarzenia.
6. Każdy uczestnik wydarzenia podejmuje samodzielnie decyzję o udziale w poszczególnych etapach wydarzenia, jak również o żegludze lub udziale w treningu i wyścigach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód rzeczowych, zdrowotnych lub osobistych uczestników wydarzenia i osób trzecich.
7. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek reklam i oznaczeń podmiotów komercyjnych i marek na sprzęcie dostarczonym przez organizatora (w tym na jachtach). Ewentualne decyzje wyłączające to ograniczenie podejmuje przedstawiciel organizatora – Pan Wiktor Plitko.

&3
Komunikacja z zawodnikami

1. Każdy zgłoszony sternik zobowiązuje się do uczestnictwa w odprawie przedtreningowej każdego dnia. Komunikaty ustne podane na odprawie są wiążące i mogą zmieniać wstępny harmonogram wydarzenia.
2. Oficjalne pisemne komunikaty dla zawodników będą wywieszone na tablicy informacyjnej przed domkiem Ahoj Czarter w porcie ZHP Węgorzewo.

 

————————————————————-

During the entire “Maxus Challenge” our staff will be at your disposal and will answer all your questions regarding Maxus yachts and sailing on them.

All private Maxus yachts and charter Maxus yachts in the offer of Ahoj Czarter are permitted to take part in the event. (www.ahoj.pl)

Signing up for Maxus Challenge – at the Ahoj Czarter office only (www.ahoj.pl).

 

Fees:

– entry – 60 zl/person (this amount includes a club t-shirt for every participant and a participant’s ID)

– Yacht rent offer by Ahoj Czarter:

Maxus 22 Prestige  – 656 PLN
Maxus 22 Standard  – 624 PLN
Maxus evo 24 Prestige +*  – 832 PLN
Maxus evo 24 Ptrestige + **  – 864 PLN
Maxus evo 24 Prestige **  – 800 PLN
Maxus 26 Prestige + ** – 960 PLN
Maxus 26 Prestige + *   – 928 PLN
Maxus 26 Prestige **   –  912 PLN
Maxus 28 Standard ** – 1 056 PLN
Maxus 33.1 RS Exclusive **   – 2 528 PLN
Maxus 33.1 RS Prestige + ** – 1 824 PLN
Maxus 33.1 RS Prestige **    – 1 696 PLN
Maxus 33.1 RS Standard **  – 1 664 PLN

 

 

Registration and booking of yachts: biuro@ahoj.pl, + 48 602 398 208.

Remember – the event is dedicated for you, so any feedback you may provide is vital for us. If the event meets your expectations, we will consider continuing it next year.