• Polski
  • English

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności Firmy Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie 3 nowych modeli jachtów, zakup centrum CNC oraz rozbudowę i modernizację zaplecza produkcyjnego”.

Całkowita wartość projektu: 4 648 140,58 zł
Kwota dofinansowania 1 497 289,71 zł w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 696,25 zł
Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak