• Polski
  • English

Projekt Go to Brand

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Tytuł projektu: „Uczestnictwo firmy NORTHMAN w targach międzynarodowych oraz misjach przyjazdowych i wyjazdowych celem pozyskania nowych grup klientów”

Główny cel projektu: wzrost konkurencyjności międzynarodowej firmy NORTHMAN

Cele szczegółowe:

· wejście na nowe rynki eksportowe (m.in. Norwegia),

· wzrost eksportu produktów w ramach dotychczasowych rynków,

· poszerzenie oferty produktowej,

· zmniejszenie sezonowości oferty.

Całkowita wartość projektu: 1 224 415,80 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 482 798,10 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak.