• Polski
  • English

Centrum Badawczo-Rozwojowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie NORTHMAN Krzysztof Stępniak jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Główny cel projektu: budowa nowoczesnej infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby prowadzenia zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak.

Całkowita wartość projektu: 4 741 145,70 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 698 213,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak