• Polski
  • English

Audyt wzorniczy i strategia wzornicza

ETAP II: wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności stoczni jachtowej Northman Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego.”

Główny cel projektu: podwyższenie konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Całkowita wartość projektu: 5 266 860,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 997 400,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak

 

 

ETAP I: audyt wzorniczy i strategia wzornicza

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej”

Główny cel projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie opracowanej strategii wzorniczej dla

stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak.

Całkowita wartość projektu: 88 560,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 61 200,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Northman Krzysztof Stępniak