• Polski
 • English
 • Русский

Regaty Northman-Cup 2017

Regaty Northman-Cup 2017

2017_03_13_ahoj_northman-cup_1170x333piks_agenda

 

Miło nam poinformować, że Regaty Northman-Cup, po zeszłorocznej edycji, stały się największą imprezą w Polsce organizowaną na jachtach kabinowych jednego typu oraz  największymi regatami organizowanymi na Mazurach.

Więcej o wydarzeniu

 

AGENDA

 1. Wpisowe:
  – dla forowiczów SailForum, Forum mazury.info.pl, Polish Virtual Sailing Club: 70 zł/osobę
  – dla klientów Ahoj Czarter i Northman: 70 zł/sternik, 100 zł/załogant
  – dla klientów zewnętrznych: 100 zł/osobę
  Wpisowe dla dzieci:
  do 2 lat – bezpłatnie
  od 3 do 10 lat – 50% zniżki
  od 11 lat do 18 lat – 20% zniżki

 

 1. Minimalna wysokość wpisowego:
  Maxus 33.1 RS, Maxus 33 – 8 os.
  Maxus 28, Maxus 26 – 6 os.
  Maxus evo 24 – 5 os.
  Maxus 24 – 4 os.
  Maxus 22 – 3 os.

 

 1. Zasady rezerwacji jachtów z floty Ahoj Czarter na Regaty Northman-Cup 2017.

 

 

 

 

REGULAMIN REGAT

 1. Klasy jachtów, wyposażenie, załogi.
  a. regaty rozgrywane zostaną w ośmiu klasach (Maxus 22, Maxus evo 24, Maxus 24, Maxus 26, Maxus 28, Maxus 33, Maxus 33.1 RS, klasa sportowa). Ilość członków załogi nie może być większa niż ilość osób określona w dokumentach rejestrowych jachtu.
 2. Warunki uczestnictwa.
  W regatach mogą uczestniczyć osoby, które:
  a. dokonają formalności zgłoszeniowych
  b. zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Regat Northman-Cup 2017
 3. Zasady ogólne.
  a. Podczas procedury startowej obowiązuje nakaz zdjęcia lub ustawienia w pionie silników. Wprowadza się również obowiązek zdjęcia z dziobu kotwicy.
  b. Dozwolone jest stosowanie wytyków do foka (w tym bosaków).
  c. Sternik w razie rezygnacji z udziału w wyścigu lub chęci wcześniejszego spłynięcia do portu, zobowiązuje się poinformować przedstawiciela Ahoj Czarter o swojej decyzji (+ 48 602 398 208)
  d. Każda osoba zgłoszona do regat otrzyma opaskę, uprawniającą do udziału w wydarzeniu. Uczestnik w imieniu swoim i załogi zobowiązuje się do użytkowania opasek zgodnie z ich przeznaczeniem i okazywania ich w razie weryfikacji przedstawicielowi stoczni Northman.
  e. Zgłoszone jachty otrzymają numery startowe. Sternik zobowiązuje się do umieszczenia numeru według przekazanej instrukcji Nieoznaczony jacht zostanie niedopuszczony do udziału w regatach.
  f. Sternik zobowiązuje się do uczestnictwa w odprawie regatowej
  g. Nie przestrzeganie przyjętych umową zasad uczestnictwa w regatach określonych w umowie czarteru oraz w regulaminie, może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w wydarzeniu.
  h. Uczestnik regat przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i uszkodzenia spowodowane przez niego w czasie trwania wydarzenia.
  i. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji wydarzenia.